nonstop

nonstop Byl FireWalk objaven v USA?

Ne. Tolly Burkan a Peggy Dylan jsou pouze zakladatelé moderního amerického hnutí Firewalking. Dokonce i prezident Spojených států absolvoval FireWalk. Americká i další armády zařadili FireWalk do základního výcviku. Někdy je brán i jako extrémní sport a teambuilding.


nonstop Historie

FireWalking je zážitek starý několik tisíc let po celém světě. FireWalk byl a pořád je používán v rámci většiny náboženství (včetně křesťanství) a na každém kontinentu (kromě Antarktidy). Vikingové údajně chodili po žhavých železných řetězech, aby prokázali svou odvahu. Buddhisté vykonávali FireWalk jako duchovní obřad. Havajští Kahunové praktikovali FireWalk na žhavých lávových kamenech a na Fidži se i dodnes tancuje na žhavých kamenech.


nonstop Moderní FireWalking

Dnešní FireWalk se provádí za plného vědomí – bez náboženského významu a bez utlumeného vnímání. Anthony Robbins pomocí školení FireWalk dokazuje sílu soustředění se, odvahu a schopnost překonávat strach.
FireWalk je život měnící zážitek pro všechny ty, kteří objevují sami sebe a možnosti dalšího osobního rozvoje. Taky pro lidi zvědavé, nedůvěřivé, hledající zábavu a vzrušení, skeptiky nebo extrémní sportovce.Motivace - Teď je Ten správný čas – Zažíjte adrenalín a zapálte svůj vnitřní oheň.

nonstop
"If the brave do not lead, the timid will not follow. Be brave!"

nonstop