nonstop

nonstop Může se kdokoliv zúčastnit tréninku Extreme a projít přes FireWalk?

Odpověď: Ano. Naše firemní pravidla dovolují absolvovat FireWalk komukoliv (nad 15 let věku), kdo je fyzicky i psychicky zdravý. S výjimkou osob pod vlivem omamných a psychotropních látek.


nonstop Existují případy lidí, kterí se popálili při chození po uhlících?

Odpověď: Po světě byli desítky zdokumentovaných případů.
  • 12.7.2004, Nový Zéland – „pokus o vytvoření světového rekordu ve firewalking ve měste Dunedin u 28 osob skončil popálením – 11 osob muselo být hospitalizováno.
  • 6.10.2000, Miami, Florida. Seminář pro síť restaurací Burger King zaplatila konzultanta za zážitkové aktivity, v rámci kterých 10 lidí utrpělo popáleniny prvního a druhého stupně.
  • 1.9.1998, Cheltenham, UK. Sedm spolupracovníků pojišťovací společnosti se popálilo v průběhu školení.
  • na internetě lze najít mnoho dalších případůnonstop